Ana Sayfa Tüm Kitaplar Kitaplarımız Yazarlar Hakkımızda Akip
Sn. Prof. Dr. İsmail Kayar, Doç. Dr. Burak Adıgüzel ile Yrd. Doç. Dr. Özlem İlbasmış Hızlısoy un hazırladıkları, Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları, adlı eser baskıda.

Sn. Av. Dr. Sami Narter in 3. baskısını hazırladığı, İş Kazası ve Meslek Hastalığında Hukuki ve Cezai Sorumluluk, adlı eser baskıda.

Sn. Dr. Özgür Biyan ın 6. baskısını hazırladığı, Apartman, Site ve İşhanı Yönetimleri, adlı eser baskıda.

Sn. İsmail Atamulu nun hazırladığı, Türk Borçlar Hukukunda Muvazaa, adlı eser baskıda.

Sn. İsa Enli nin hazırladığı, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin İşi Teslim Borcu ve Temmerrüdü, adlı eser baskıda.

Sn. Hüseyin Kovan ın 2. baskısını hazırladığı, Basın Özgürlüğünün Sınırları ve Manevi Tazminat Davaları, adlı eser baskıda.

Sn. Ahmet Hartavi nin 2. baskısını hazırladığı, Örgütlü Suçlar, adlı eser baskıda.

Sn. Doç. Dr. Mustafa Avcı nın hazırladığı, Anayasa ile İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukukunun Temel Kanunları, adlı eser çıktı.

Sn. Özkan Aykar ın 6. Baskısını hazırladığı, Vergi Kanunları, adlı eser baskıda.

Sn. Dr. Uğur Bulut un Hazırladığı, Davaların Yığılması, Adlı Eser Çıktı.

Sn. Kemal Çağlar ın 2. Baskısını Hazırladığı, Vergi Usul Kanunu ve Yorumu, Adlı Eser Baskıda.

Sn. Kemal Çağlar ın 2. Baskısını Hazırladığı, Gayrimenkul Alım Satımı ile Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi, Adlı Eser Baskıda.

Sn. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ın 6. Baskısını Hazırladığı, Türk Hukukunda Bilirkişilik, Adlı Eser Baskıda.

Sn. Selami Turabi nin Hazırladığı, İrtikap Suçu TCK m. 250, Adlı Eser Baskıda.

Yargıtay Üyesi Sn. Adem ALBAYRAK ın 3. Baskısını Hazırladığı, Avukatlar için Sorularla Hukukta İstinaf El Kitabı, Adlı Eser Çıktı.

Yargıtay Üyesi Sn. Adem ALBAYRAK ın 3. Baskısını Hazırladığı, Hukukta İstinaf Uygulaması, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Gürsel Yalvaç Tarafından 9. Baskısı Hazırlanan, Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları T. C. Anayasası TCK CMK CGTİK ve İlgili Mevzuat, Adlı Eser Çıktı.

Sn. Prof. Dr. Yasin Sezer ve Sn. Dr. Hüseyin Bilgin in 5. Baskısını Hazırladıkları, Açıklamalı-İçtihatlı İmar Kanunu Uygulama Rehberi, Adlı Eser Çıktı.

Sn. Mahmut Bilgen in 2. Baskısını Hazırladığı, Kefalet, Adlı Eser Çıktı.

Sn. Özkan ERTEKİN in, İş Güvencesi Hukuku ve İşe İade Davaları, Adlı Eseri Baskıya Hazırlanıyor.

Sizinle Beraber 13005 Kişi Kitaplarımızı İnceliyor...


% 62
ISBN 978-994-4416-672 Mustafa Tarık ŞENTUNA..
TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL..

% 47
ISBN 978-975-4416-627 Ali OKUMUŞ..
İFADE HÜRRİYETİ..

% 47
ISBN 978-975-4416-580 Nejmettin ÖZERKMAN, Yavuz KAHYA..
ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ MAFYA..

Ekim 2000 - Mart 2017
Geo Trust SSL

Web Tasarım ve Uygulama

ab

Adalet Hukuk Kitapları - Yeniler

ISBN 978-605-3001-485 Mustafa AVCI
ANAYASA İLE İDARE HUKUKU VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN TEMEL KANUNLARI
Mart 2017


Uğur BULUT
DAVALARIN YIĞILMASI -OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ-
Mart 2017
ISBN 978-605-3001-348


ISBN 978-605-3001-492 Adem ALBAYRAK
HUKUKTA İSTİNAF UYGULAMASI
Mart 2017


Adem ALBAYRAK
AVUKATLAR İÇİN SORULARLA HUKUKTA İSTİNAF EL KİTABI
Mart 2017
ISBN 978-605-3001-478


ISBN 978-605-3001-447 Birsen ELMAS
UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARI
Mart 2017


Polat TUNÇER
SAĞLIK HUKUKU TEMEL BİLGİLERİ
Mart 2017
ISBN 978-605-3001-461


ISBN 978-605-3001-454 Hakan HAKERİ, Yener ÜNVER
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU TEMEL BİLGİLER
Mart 2017


Timuçin MUŞUL
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT
Mart 2017
ISBN 978-605-3001-225


Diğer Hukuk Yayınları - Yeniler

ISBN 978-605-6693-731 Hande EMİN BENLİ
YARGI SİSTEMİNİN ETKİN İŞLEYİŞİ VE EKONOMİK BÜYÜME
Mart 2017 Hukuk Yayınları


Ali KUYAKSİL
DEMOKRATİK POLİSLİK VE İNSAN HAKLARI
Hukuk Yayınları Mart 2017
ISBN 978-605-6693-724


ISBN 978-605-9527-439 Ahmet NOHUTÇU
ADLİ HAKİMLİK
Mart 2017 Savaş Yayınevi


Yazar Belirtilmemiştir
2017 BEYANNAME DÜZENLEME KILAVUZU
Hesap Uzmanları Derneği Mart 2017
ISBN 978-605-9146-289


Detaylı Aramaya Git


Yeni
Üye Kayıt
Kullanıcı Adımı
Şifremi Hatırlat!


Facebook sayfamız
Tıklayın
Size Telefon Açalım

Müşteri Hattımız
+90 312 231 1794
Tıklayın ARAYALIM
136690
Hasan ERDOĞAN..
TAHLİYE, KİRA TESPİTİ, KİRA ALACAĞI VE TAZMİNAT DA..
ISBN 978-605-4378-715
81981
Serap KESKİN KİZİROĞLU..
KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU..
ISBN 978-605-4378-678

Açıklamalı Kanun-İçtihat Programı