Ana Sayfa Tüm Kitaplar Kitaplarımız Yazarlar Hakkımızda Akip
C. Savcısı, Sn, Halil Polat, Hakim Sn, Ayşe Esra Çetin ve Sn, Yargıtay Tetkik Hakimi Alpay Çalışkan ın Hazırladıkları, Hukuk Davaları Rehberi: Aile Mahkemesine İlişkin Davalar, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

C. Savcısı, Sn, Halil Polat ve Hakim Sn, İlkay Aydın ın 2. Baskısını Hazırladıkları, Hukuk Davaları Rehberi: Nüfus Davalar, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

C. Savcısı, Sn, Halil Polat ve Hakim Sn, İlkay Aydın ın 2. Baskısını Hazırladıkları, Hukuk Davaları Rehberi: Taşınmaz Hukukuna İlişkin Davalar, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Yargıtay H. G. K. Onursal Başkanı Sn, Mahmut Bilgen in Hazırladığı, Tebligat Hukuku, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Aynur Cidecigiller in Hazırladığı, İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Çözülmesi, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Yargıtay 15. H. D. Onursal Üyesi Sn, Yaşar Engin Selimoğlu nun 2. Baskısını Hazırladığı, Eser Sözleşmesi, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Erdal Yerdelen in Hazırladığı, Ceza Muhakemesinde Hükmün Gerekçesi, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Hakim, Hakan Atasoy un Hazırladığı, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Kabul Edilebilirlik Koşulları, adlı eser baskıya hazırlanıyor.

Sn, İsmail Köküsarı nın Hazırladığı, Anayasa Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Bigehan Yeşilova nın Hazırladığı, Modern İflas Hukukunda Hakim Olan İlkeler ve Temel Haklar Çerçevesinde Susturma Hakkı / Engelleme Yasağı, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Ceyda Süral ın Hazırladığı, Uluslar arası Özel Hukukta Yabancı Devletlerin Sınırlı Yargı ve İcra Muafiyeti, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Mehmet Emin Çakallı nın Hazırladığı, Kentsel Yenilemede Bir Araç Olarak Kentsel Dönüşüm Projeleri ve İlgili İdari Yargı Kararları, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Atila Erkal ın Hazırladığı, Yargısal İdare Hukukunda Mobing, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Süleyman Mortaş ın Hazırladığı, Yargısal Anlayışlar Işığında Eşler Arasında Mal Rejimleri, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Engin Şahin in Hazırladığı, Türk Siyasi Tarihinde Anayasa, İktidar ve meşruiyet sorunu, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Firdes Yüzbaşı nın Hazırladığı, Bir Demokratik Hükümet Sistemi Olarak Yarı Başkanlık Sistemi, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Burcu Demirbaş Aksüt ün Hazırladığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Vergilendirme Süreci, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Gelir Uzmanı Sn, Kemal Çağlar ın Hazırladığı, Vergi Usul Kanunu ve Yorumu, Adlı Eser Baskıda.

Yargıtay Tetkik Hakimi Sn, Peyman Hürmüz ün Hazırladığı, Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Yolu, Adlı Eser Çıktı.

Yargıtay Üyesi Sn, Salih Özaykut un 2. Baskısını Hazırladığı, Mülkiyet Hakkına Dayalı Davalar, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Av. Ayşe Erol Sarıyev in Hazırladığı, Alternatif Tıbbi Yöntemlerden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Doç. Dr. Ekrem Muş ve Sn, Doç. Dr. M. Alper Sözer in Hazırladığı, Çağdaş Kolluk Stratejileri, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Dr. Jur. Tunay Köksal ve Av. Hakan Bezginli nin 3. Baskısını Hazırladığı, Karayolu Taşımacılık Hukuku, Adlı Eser Çıktı.

Sizinle Beraber 80 Kişi Kitaplarımızı İnceliyor...


% 50
ISBN 978-605-5412-753 Murat YAMAN..
İDARİ YARGI DAVA REHBERİ..

% 50
ISBN 978-605-5473-969 Özkan AYKAR..
VERGİ KANUNLARI..

% 50
ISBN 978-605-4378-838 ..
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU..

Ekim 2000 - Mart 2015
Geo Trust SSL

Web Tasarım ve Uygulama

a

Adalet Hukuk Kitapları - Yeniler

ISBN 978-605-1465-968 Peyman HÜRMÜZ
PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE YARGI YOLU
Mart 2015


Salih ÖZAYKUT
MÜLKİYET HAKKINA DAYALI DAVALAR
Mart 2015
ISBN 978-605-1465-852


ISBN 978-605-1465-944 Ekrem MUŞ, M. Alper SÖZER
ÇAĞDAŞ KOLLUK STRATEJİLERİ
Mart 2015


TÜRK TİCARET KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT
Mart 2015
ISBN 978-605-1465-876


ISBN 978-605-1465-906 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE İLGİLİ MEVZUAT
Mart 2015


Umut TOPCU
HİZMET TESPİT DAVALARI
Mart 2015
ISBN 978-605-1465-845


ISBN 978-605-1465-838 Yahya DERYAL
TÜRK HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK
Mart 2015


Mehmet BALIK
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
Mart 2015
ISBN 978-605-1465-807


Diğer Hukuk Yayınları - Yeniler

ISBN 978-605-3271-024 Kemal GÖZLER
TÜRK ANAYASA HUKUKU -PRATIK ÇALıŞMALARı-
Mart 2015 Ekin Kitabevi


İsmail ERCAN
MEDENİ HUKUK
XII Levha Yayıncılık Mart 2015
ISBN 978-605-1522-227


ISBN 978-975-0232-503 Mahir Ersin GERMEÇ
KAT MÜLKİYETİ HUKUKU
Mart 2015 II Seçkin Yayınevi


Mustafa KILIÇOĞLU
TAHLİYE TESPİT UYARLAMA TAZMİNAT VE ALACAK DAVALARI
Bilge Yayınevi Mart 2015
ISBN 978-605-1680-491


Detaylı Aramaya Git


Yeni
Üye Kayıt
Kullanıcı Adımı
Şifremi Hatırlat!


Facebook sayfamız
Tıklayın
Size Telefon Açalım

Müşteri Hattımız
+90 312 231 1794
Tıklayın ARAYALIM

Açıklamalı Kanun-İçtihat Programı