Ana Sayfa Tüm Kitaplar Kitaplarımız Yazarlar Hakkımızda Akip
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı Sn, Mahmut Bilgen Başkanlığında, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Emsal Kararları 2012-2013-2014, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Ekrem Kurt un Hazırladığı, Tüketim Ödüncü Sözleşmesi -Karz Akdi-, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Yıldırım ın Hazırladığı, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Adlı Eser Çıktı.

Yargıtay C. Savcısı Sn, Ramazan Doğan ın Hazırladığı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Bilişim Suçları, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Yargıtay Hakimi Sn, Hüseyin Eker in Hazırladığı, Yağma Suçları, Adlı Eser Çıktı.

Yargıtay 13. HD Hakimi Sn, Özgür Karadağ ın Hazırladığı, Türk Borçlar Kanununda Genel İşlem Koşulları ve Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Kahan Onur Arslan ın Hazırladığı, Türk Parlamento Hukuku, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Abdulkadir Bulut un Hazırladığı, Anonim Şirket Elektronik Genel Kurul Uygulamasında Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkı, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Erdal Dayıoğlu nun Hazırladığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Yabancıların Taşınmaz Üzerindeki Haklarının Korunması, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Yavuz Selim Değerli nin Hazırladığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Dava Sonuçlandırma Yöntemleri, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Hüseyin Bilgin ve Sn, Yasin Sezer in 3. Baskısını Hazırladığı, Açıklamalı-İçtihatlı İmar Kanunu Uygulama Rehberi, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Prof. Dr. Hakan Hakeri nin 17. Baskısını Hazırladığı, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Murat Saraç ın Hazırladığı, Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi, Sosyal Boyutu, Kentsel Dönüşümden Doğan Hukuki Sorunlar, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Şenel Sarsıkoğlu nun Hazırladığı, Güveni Kötüye Kullanma Suçu -TCK m. 155-, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Nilüfer Boran Güneysu nun Hazırladığı, Medeni Usul Hukukunda Karar, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Cengiz Tanrıkulu nun Hazırladığı, Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilişim Sistemlerinde Arama ve Elkoyma, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Mustafa Duran ın Hazırladığı, Fransız Adli Yargı Sistemi, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Gökhan Güneysu nun Hazırladığı, Çevrenin Silahlı Çatışmalar Esnasında Korunması, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Prof. Dr. Ergun Önen, Sn, Yrd. Doç. Dr. Taylan Özgür Kiraz, Sn, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı, Sn, Yrd. Doç. Dr. Cemil Simil ve Sn, Arş. Gör. Gizem Başoğlu nun Hazırladığı, İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat, Adlı Eser Çıktı

Sn, Ali Akkurt un Hazırladığı, Basın Özgürlüğünün Kapsamı ve Sınırları, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Hakan Çebi nin Hazırladığı, İşletme Sözleşmeleri, Adlı Eser Baskıyda Hazırlanıyor.

Sn, Dr. Umut Akdeniz in Hazırladığı, Taşıma İşleri Komisyonculuğu Sözleşmesi, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sizinle Beraber 116 Kişi Kitaplarımızı İnceliyor...


% 43
ISBN 978-605-4144-471 Ali İhsan İPEK, Engin PARLAK..
TÜRK CEZA HUKUKUNDA UZLAŞMA..

% 34
ISBN 978-605-4144-440 Nuri DÜZGÜN, Şerafettin ELMACI..
OLASI KAST - BİLİNÇLİ TAKSİR VE TAKSİRLE..

% 50
ISBN 978-605-4144-358 Murat YAMAN..
İDARİ YARGI DAVA REHBERİ..

Ekim 2000 - Temmuz 2014
Geo Trust SSL

Web Tasarım ve Uygulama

a

Adalet Hukuk Kitapları - Yeniler

ISBN 978-605-1464-206 Mahmut BİLGEN
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU EMSAL KARARLARI 2012-2013-2014
Temmuz 2014


Abdülkerim YILDIRIM
TÜRK BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER
Temmuz 2014
ISBN 978-605-1464-275


ISBN 978-605-1464-220 Kahan Onur ARSLAN
TÜRK PARLAMENTO HUKUKU
Temmuz 2014


Özgür KARADAĞ
TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR
Temmuz 2014
ISBN 978-605-1464-282


ISBN 978-605-1464-237 Mustafa Kemal TEPEDELEN
İŞ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
Temmuz 2014


Hüseyin EKER
YAĞMA SUÇLARI
Temmuz 2014
ISBN 978-605-1464-251


ISBN 978-605-1464-213 Cemil SİMİL, Çiğdem YAZICI TIKTIK, Ergun ÖNEN, Gizem BAŞOĞLU, Taylan Özgür KİRAZ
İCRA VE İFLAS KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT
Temmuz 2014


Ali AKKURT
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KAPSAMI VE SINIRLARI
Temmuz 2014
ISBN 978-605-1464-268


Diğer Hukuk Yayınları - Yeniler

ISBN 978-975-0229-237 Köroğlu KAYA
BİREYSEL BAŞVURU
Temmuz 2014 Seçkin Yayınevi


Eraslan ÖZKAYA
YANILMA ALDATMA KORKUTMA DAVALARI
Seçkin Yayınevi Temmuz 2014
ISBN 978-975-0229-350


ISBN 978-605-5145-279 Yaşar METHİBAY
HARCAMA HUKUKU
Temmuz 2014 Orion Yayınevi


Emrah ÖZTÜRK
MEDENİ USUL HUKUKUNDA İLK İTİRAZLAR
Yetkin Yayınevi Temmuz 2014
ISBN 978-975-4648-478


Detaylı Aramaya Git


Yeni
Üye Kayıt
Kullanıcı Adımı
Şifremi Hatırlat!


Facebook sayfamız
Tıklayın
Size Telefon Açalım

Müşteri Hattımız
+90 312 231 1794
Tıklayın ARAYALIM
10443
Ali İhsan ÖZUĞUR..
MİRAS HUKUKU..
ISBN 978-605-4144-822
10027
Nihat YAVUZ..
TÜRK KEFALET HUKUKU..
ISBN 978-605-5633-257

Açıklamalı Kanun-İçtihat Programı