Ana Sayfa Tüm Kitaplar Kitaplarımız Yazarlar Hakkımızda Akip
Sn, Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Yıldırım ın 2. Basıksını Hazırladığı, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Necip Turguter in Hzırladığı, Taşınır Mal Yönetmeliği Açıklaması, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Yrd. Doç. Dr. Nalan Kahveci nin Hazırladığı, Taşınır Satımında Ayıplı Mallarda Tüketicinin Sözleşmeden Dönme Hakkı, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Dr. Umut Akdeniz in Hazırladığı, Taşıma İşleri Komisyonculuğu Sözleşmesi, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Abdulkadir Bulut un Hazırladığı, Anonim Şirket Elektronik Genel Kurul Uygulamasında Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkı, Adlı Eser Çıktı.

Yargıtay Üyesi Sn, Mustafa Albayrak ın 13. Baskısını Hazırladığı, Notlu, Atıflı, Uygulamalı Türk Ceza Kanunu - Öz Kitap, Adlı Eser Çıktı.

Editörlüğünü, Sn, Prof Dr. Nilgün Sarp ve Sn, Av. Cahid Doğan ın Yaptığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi V. Sağlık Hakkı ve sağlık Hukuku sempozyumu, Adlı Eser Çıktı

Yargıtay Üyesi, Sn, Seyfettin Çilesiz in Hazırladığı, 6455 ve 6545 sayılı Kanunlarla Değişik 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Açıklaması, Adlı Eser Çıktı.

Yargıtay Tetkik Hakimi Sn, Emrullah Aycı nın Hazırladığı, Ceza Yargılamasında Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Yrd. Doç. Dr. Yahya Deryal ın Hazırladığı, Sağlık Hukuku Bibliyografyası, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Yrd. Doç. Dr. Yahya Deryal ın Hazırladığı, Sağlık Hukuku Rehberi, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Gürsel Yalvaç Tarafından Hazırlanan, Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları T. C. ANAYASASI, TCK, CMK, CGTİK VE İLGİLİ MEVZUAT, Adlı Eserin Yeni Baskısı Onbeş Gün İçerisinde Yenileneceğinden Bu Baskıda, Bulunmasında Gerek Bulunmayan veya İlave Edilmesi Gereken - Kanun, Tüzük, Yönetmelik - Konusunda Önerilerinizin Adalet Yayınevi Mail Adresimize Bildirilmesini Saygılarımızla Bekleriz.

Sn, Prof. Dr. Timuçin Muşul un Hazırladığı, İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Umur Karakaya nın Hazırladığı, Kıymetli Evrakın Zayi Olması ve İptali, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Tamer Soysal ın Hazırladığı, İnternet Alan Adları Hukuku, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Gözde Erkin in Hazırladığı, Türk Hukukunda Vergilendirme Yetkisi, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Ramazan Kaymak ın Hazırladığı, TCK ve Özel Kanunlarda Yazılı Alfabetik Suç Tipleri, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Tahsin Murat PULAK ın 7. Baskısını Hazırladığı, Açıklamalı İçtihatlı Örnekli Notlu Kat Mülkiyeti Kanunu, Adlı Eser Baskıda.

Sizinle Beraber 338 Kişi Kitaplarımızı İnceliyor...

Ekim 2000 - Kasım 2014
Geo Trust SSL

Web Tasarım ve Uygulama

a

Adalet Hukuk Kitapları - Yeniler

ISBN 978-605-1462-790 Umut AKDENİZ
TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU SÖZLEŞMESİ
Aralık 2014


Abdülkerim YILDIRIM
TÜRK BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER
Kasım 2014
ISBN 978-605-1464-985


ISBN 978-605-1465-067 Necip TURGUTER
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ AÇIKLAMASI
Kasım 2014


Mustafa ALBAYRAK
TÜRK CEZA KANUNU ÖZ KİTAP
Kasım 2014
ISBN 978-605-1464-732


ISBN 978-605-1465-043 Emrullah AYCI
CEZA YARGILAMASINDA KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT
Kasım 2014


Yahya DERYAL
SAĞLIK HUKUKU REHBERİ
Kasım 2014
ISBN 978-605-1465-012


ISBN 978-605-1465-005 Yahya DERYAL
SAĞLIK HUKUKU BİBLİYOGRAFYASI
Kasım 2014


Cahid DOĞAN, Nilgün SARP
V. SAĞLIK HAKKI VE SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU
Kasım 2014
ISBN 978-605-1464-992


Diğer Hukuk Yayınları - Yeniler

ISBN 978-605-3779-490 A. Murat DEMİRCİOĞLU, Tankut CENTEL
İŞ HUKUKU
Ocak 2015 Beta Yayınevi


Cevdet YAVUZ
TÜRK BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER
Beta Yayınevi Kasım 2014
ISBN 978-605-3332-022


ISBN 978-605-4847-662 Özlem TOĞUZ
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYEDE FİKRİ MÜLKİYET VE VERİ KORUNMASI
Kasım 2014 Legal Yayıncılık


M. Kamil MUTLUER, Talya Şans UÇARYILMAZ
İŞLETME HUKUKU
Turhan Kitabevi Kasım 2014
ISBN 978-605-5593-933


Detaylı Aramaya Git


Yeni
Üye Kayıt
Kullanıcı Adımı
Şifremi Hatırlat!


Facebook sayfamız
Tıklayın
Size Telefon Açalım

Müşteri Hattımız
+90 312 231 1794
Tıklayın ARAYALIM
152673
Zeki GÖZÜTOK..
FAİZ HUKUKU..
ISBN 978-605-4378-623
133373
Hasan ERDOĞAN..
TAHLİYE, KİRA TESPİTİ, KİRA ALACAĞI VE TAZMİNAT DA..
ISBN 978-605-4378-715

Açıklamalı Kanun-İçtihat Programı