Adalet Yayınevi UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARI VE İLGILI MEVZUAT
Ana Sayfa Tüm Kitaplar Kitaplarımız Yazarlar Hakkımızda Akip
C. Savcısı, Sn, Halil Polat, Hakim Sn, Ayşe Esra Çetin ve Sn, Yargıtay Tetkik Hakimi Alpay Çalışkan ın Hazırladıkları, Hukuk Davaları Rehberi: Aile Mahkemesine İlişkin Davalar, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

C. Savcısı, Sn, Halil Polat ve Hakim Sn, İlkay Aydın ın 2. Baskısını Hazırladıkları, Hukuk Davaları Rehberi: Nüfus Davalar, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

C. Savcısı, Sn, Halil Polat ve Hakim Sn, İlkay Aydın ın 2. Baskısını Hazırladıkları, Hukuk Davaları Rehberi: Taşınmaz Hukukuna İlişkin Davalar, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Yargıtay H. G. K. Onursal Başkanı Sn, Mahmut Bilgen in Hazırladığı, Tebligat Hukuku, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Aynur Cidecigiller in Hazırladığı, İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Çözülmesi, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Yargıtay Tetkik Hakimi Sn, Mehmet Balık ın Hazırladığı, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Adlı Eser Çıktı.

Yargıtay Tetkik Hakimi Sn, Caner Gürühan ın 2. Baskısını Hazırladığı, Çekin Zayi Olması ve İptali, Adlı Eser Çıktı.

Yargıtay 15. H. D. Onursal Üyesi Sn, Yaşar Engin Selimoğlu nun 2. Baskısını Hazırladığı, Eser Sözleşmesi, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Erdal Yerdelen in Hazırladığı, Ceza Muhakemesinde Hükmün Gerekçesi, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Hakim, Hakan Atasoy un Hazırladığı, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Kabul Edilebilirlik Koşulları, adlı eser baskıya hazırlanıyor.

Sn, İsmail Köküsarı nın Hazırladığı, Anayasa Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Bigehan Yeşilova nın Hazırladığı, Modern İflas Hukukunda Hakim Olan İlkeler ve Temel Haklar Çerçevesinde Susturma Hakkı / Engelleme Yasağı, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Ceyda Süral ın Hazırladığı, Uluslar arası Özel Hukukta Yabancı Devletlerin Sınırlı Yargı ve İcra Muafiyeti, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Mehmet Emin Çakallı nın Hazırladığı, Kentsel Yenilemede Bir Araç Olarak Kentsel Dönüşüm Projeleri ve İlgili İdari Yargı Kararları, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Atila Erkal ın Hazırladığı, Yargısal İdare Hukukunda Mobing, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Süleyman Mortaş ın Hazırladığı, Yargısal Anlayışlar Işığında Eşler Arasında Mal Rejimleri, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Engin Şahin in Hazırladığı, Türk Siyasi Tarihinde Anayasa, İktidar ve meşruiyet sorunu, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Firdes Yüzbaşı nın Hazırladığı, Bir Demokratik Hükümet Sistemi Olarak Yarı Başkanlık Sistemi, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Burcu Demirbaş Aksüt ün Hazırladığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Vergilendirme Süreci, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Gelir Uzmanı Sn, Kemal Çağlar ın Hazırladığı, Vergi Usul Kanunu ve Yorumu, Adlı Eser Baskıda.

Yargıtay Tetkik Hakimi Sn, Peyman Hürmüz ün Hazırladığı, Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Yolu, Adlı Eser Çıktı.

Yargıtay Üyesi Sn, Salih Özaykut un 2. Baskısını Hazırladığı, Mülkiyet Hakkına Dayalı Davalar, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Av. Ayşe Erol Sarıyev in Hazırladığı, Alternatif Tıbbi Yöntemlerden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Doç. Dr. Ekrem Muş ve Sn, Doç. Dr. M. Alper Sözer in Hazırladığı, Çağdaş Kolluk Stratejileri, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Dr. Jur. Tunay Köksal ve Av. Hakan Bezginli nin 3. Baskısını Hazırladığı, Karayolu Taşımacılık Hukuku, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Yrd. Doç. Dr. Yahya Deryal ın 5. Baskısını Hazırladığı, Türk Hukukunda Bilirkişilik, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Umut Topcu nun 2. Baskısını Hazırladığı, Bilirkişi Raporları ve Yargıtay Kararları Işığında Hizmet Tespit Davaları, Adlı Eser Çıktı.

Yargıtay 3. HD Onursal Başkanı Sn, Nihat Yavuz un 2. Baskısını Hazırladığı, Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Adlı Eser Çıktı

Sizinle Beraber 44 Kişi Kitaplarımızı İnceliyor...


ISBN 978-605-3271-086 Gürsel KAPLAN, Kemal GÖZLER..
KISA İDARE HUKUKU..

ISBN 978-605-1465-265 Levent GÖNENÇ..
SİYASİ İKTİDARIN DENETLENMESİ - DENGELENMESİ VE YA..

ISBN 978-975-0231-322 Nihal ÇINAR..
HAKSIZ REKABET VE YAPTIRIMLARI..

Açıklamalı Kanun İçtihat Programı

Kitap Detayı

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu nda
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARI VE İLGILI MEVZUAT

Erdinç Hakan ÖZDABAKOĞLU
Ağustos 2007-  1. Basım
1 Hamur, 472 Sayfa
45,00  % 56 İndirimli  20,00 TL

Büyültmek için kapak resminin üzerine tıklayınız.

ISBN 978-975-4416-658

Ceza ve Ceza Yargılaması Hukuku
Stoktan Hemen Gönderim 4087 Kişi İnceledi

Günümüz toplumlarını büyük tehlike içinde bırakan uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, ülkelerin tek başlarına mücadele ettikleri bir meta olmaktan çıkmış, aynı zamanda uluslararası alanda da ortak mücadele edilen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, toplumsal güvenlik ve kamu esenliğine karşı bir tehlike olma yanında, uluslararası terörizmin finans ayağını da meydana getirmektedirler. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen maddi kazanımlar, ülkelerin ekonomisini tehdit eden bir nitelik kazanmıştır.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu toplum için büyük bir tehlike haline gelen uyuşturucu maddelerle mücadeleyi kolaylaştıran bir takım hükümler getirmiştir.


 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KAVRAMI AYRIM DENETİM VE YASAKLANMASI
 • I--GENEL OLARAK-1
 • II--UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE KAVRAMI-1
 • 1--Genel Olarak-1
 • 2--Türk Hukuk Sisteminde Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kavramı-5
 • 3--Kavramın Esnekliği-10
 • III--UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELERİN AYRIM VE ÇEŞİTLERİ-10
 • 1--Genel Olarak-10
 • 2--Doğal Yönden Uyuşturucu Madde Çeşitleri-12
 • a--Afyon-12
 • b--Morfin-13
 • c--Eroin-13
 • d--Kokain-14
 • e--Esrar-14
 • f--Sentetik Uyuşturucular-16
 • IV--UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELERİN DENETİMİ VE ULUSLARARASI ALANDA YASAKLANMASI-17
 • 1--Genel Olarak-17
 • 2--Uluslararası Alanda-17
 • a--1909 Şangay Afyon Andlaşması-18
 • b--1912 Lahaye Afyon Andlaşması-18
 • c--1914 Lahaye Afyon Konferansı-19
 • d--1925 Cenevre Afyon Andlaşması-19
 • e--1931 Cenevre Afyon Andlaşması-19
 • f--Zararlı İlaçların Gayrimeşru Ticaretinin Meni Hakkında 1936 Cenevre Mukavelesi-20
 • g--Sentetik Uyuşturucu Maddelerin Hakkında 1948 Paris Protokolü-20
 • h--1953 Newyork Afyon Protokolü-20
 • ı--Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 TEK Sözleşmesi-20
 • i--1971 Psikotropik Maddelere Dair Sözleşme-21
 • j--1988 Viyana Sözleşmesi-22
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • TÜRK CEZA HUKUKUNDA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARET VE İMAL SUÇLARI
 • I--GENEL OLARAK-23
 • II--KORUNAN HUKUKİ YARAR-27
 • III--SUÇUN FAİLİ-28
 • IV--SUÇUN MADDİ UNSURU-29
 • 1--Genel Olarak-29
 • 2--Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Kullanma-30
 • 3--Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olarak İmal, İthal, İhraç Etmek-32
 • a--Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı İmal Etmek-32
 • b--Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı İthal Etmek-35
 • c--Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı İhraç Etmek-38
 • 4--Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Satma, Satışa Arz Etme, Satın Alma, Başkalarına Verme, Kabul Etme-42
 • a--Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Satma-42
 • b--Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Satışa Arz Etme-44
 • c--Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Satın Alma-45
 • d--Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Başkalarına Verme-47
 • e--Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Kabul Etme-48
 • 5--Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Sevk Etme-49
 • 6--Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Nakletme-50
 • 7--Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bulundurma-51
 • 8--Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Depolama-53
 • V--SUÇUN MANEVİ UNSURU-53
 • 1--Genel Olarak-53
 • 2--İmal, İthal, İhraç-54
 • 3--Satım, Satın Alma, Satışa Arz, Sevk, Nakil, Bulundurma Depolama-56
 • 4--İftira Amacıyla Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmada Manevi Unsur-57
 • VI--HUKUKA AYKIRILIK UNSURU-58
 • VII--CEZAYI ETKİLEYEN SEBEPLER-59
 • 1--Genel Olarak-59
 • 2--Cezayı Ağırlatan Nedenler-59
 • a--Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Cinsi-59
 • b--Suçun Bir Örgütün Faaliyetleri Çerçevesinde İşlenmesi-60
 • c--Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti veya İmali Suçunu İşleyenlerin Sağlık Mesleği Mensubu Olmaları-61
 • e--Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti veya İmali Suçunda Kusur Yeteneğine Sahip Kullanımı-62
 • 3--Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçlarında Cezayı Ortadan Kaldıran veya Hafifleten Nedenler-63
 • a--Genel Olarak-63
 • b--Cezayı kaldıran Düzenlemenin koşulları-63
 • aa--Genel Olarak-63
 • aaa--Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti Suçuna Katılmış Olmak-64
 • bbb--İhbarın Zamanına İlişkin Şart-65
 • ccc--Verilen Bilginin Niteliğine İlişkin Şart-65
 • ddd-Verilen Bilginin Etkisine İlişkin Şart-66
 • c--Cezayı Hafifletici Nedenler-67
 • aa--Genel Olarak-67
 • aaa--Şüphelinin İşlemesi Gereken Suçlar-67
 • bbb--Verilen Bilginin Sanık Tarafından Gönüllü Olarak Verilmesi-68
 • ccc--Yardımın Yetkili Mercilere Yapılması-68
 • ddd-Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti veya İmali Suçlarının Haber Alınmasından Sonra Yardımın Edilmesi-68
 • bb-Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti veya İmali Suçunun Ortaya Çıkarılmasına Yardım-69
 • cc--Suç Ortaklarının Yakalanmasında Yardım-71
 • 4--Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti veya İmali Suçlarında İçtima-72
 • 5--Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti veya İmali Suçlarında İştirak-74
 • 6--Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti veya İmali Suçlarında Teşebbüs-75
 • 7--Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti veya İmali Suçlarında Yaptırım-75
 • a--Yaptırımın Ortak Artırım Nedenleri-75
 • b--Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya İthali Durumunda Yaptırım-76
 • c--Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhracı Halinde Yaptırım-76
 • d--Satma, Satışa Arz Etme, Satın Alma, Başkalarına Verme, Sevketme, Nakletme, Depolama Kabul Etme, Bulundurma Halinde Yaptırım-76
 • VIII-UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARET VEYA İMAL SUÇLARINDA YARGILAMANIN ÖZELLİKLERİ-76
 • 1--Genel Olarak-76
 • 2--Görevli Ve Yetkili Mahkeme-77
 • 3--Muhbirin Dinlenmesi-77
 • 4--Müsadere-79
 • 5--Yargılama Usulü-79
 • IX--YARGITAY KARARLARI-80
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • TÜRK CEZA HUKUKUNDA ÜRETİMİ İZNE VEYA SATIŞI REÇETEYE BAĞLI OLAN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI ETKİ DOĞURAN MADDELERLE İLGİLİ SUÇLAR
 • I--GENEL OLARAK-125
 • II--KORUNAN HUKUKİ YARAR-127
 • III--SUÇUN FAİLİ-128
 • IV--SUÇUN MADDİ UNSURU-128
 • 1--Genel Olarak-128
 • 2--Üretimi İzne ve Satışı Reçeteye Bağlı Olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğuran Maddeleri Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı İmali-129
 • 3--Üretimi İzne ve Satışı Reçeteye Bağlı Olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğuran Maddeleri Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı İthal-130
 • 4--Üretimi İzne ve Satışı Reçeteye Bağlı Olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğuran Maddeleri Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı İhracı-131
 • 5--Üretimi İzne ve Satışı Reçeteye Bağlı Olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğuran Maddeleri Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olarak Satma, Satışa Arz Etme, Satın Alma, Başkalarına Verme, Kabul Etme-132
 • a--Üretimi İzne ve Satışı Reçeteye Bağlı Olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğuran Maddeleri Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olarak Satma-132
 • b--Üretimi İzne ve Satışı Reçeteye Bağlı Olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğuran Maddeleri Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olarak Satışa Arz Etme-133
 • c--Üretimi İzne ve Satışı Reçeteye Bağlı Olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğuran Maddeleri Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olarak Satın Alma-134
 • d--Üretimi İzne ve Satışı Reçeteye Bağlı Olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğuran Maddeleri Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olarak Başkalarına Verme-134
 • e--Üretimi İzne ve Satışı Reçeteye Bağlı Olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğuran Maddeleri Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olarak Kabul Etme-134
 • 6--Üretimi İzne ve Satışı Reçeteye Bağlı Olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğuran Maddeleri Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olarak Sevk Etme-135
 • 7--Üretimi İzne ve Satışı Reçeteye Bağlı Olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğuran Maddeleri Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olarak Nakletme-135
 • 8--Üretimi İzne ve Satışı Reçeteye Bağlı Olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğuran Maddeleri Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bulundurma-135
 • 9--Üretimi İzne ve Satışı Reçeteye Bağlı Olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğuran Maddeleri Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Depolama-135
 • V--SUÇUN MANEVİ UNSURU-136
 • VI--HUKUKA AYKIRILIK UNSURU-136
 • VII--ÜRETİMİ İZNE VE SATIŞI REÇETEYE BAĞLI OLAN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI ETKİ DOĞURAN MADDELERLE İLGİLİ SUÇLARDA YAPTIRIM-136
 • 1--Yaptırımın Ortak Artırım Nedenleri-136
 • 2--İmal veya İthal Durumunda Yaptırım-137
 • 3--İhraç Durumunda Yaptırım-137
 • 4--Satma, Satışa Arz Etme, Satın Alma, Başkalarına Verme, Kabul Etme, Sevketme, Nakletme, Depolama, Bulundurma Durumunda Yaptırım-137
 • VIII-YARGILAMANIN ÖZELLİKLERİ-137
 • 1--Görevli ve Yetkili Mahkeme-137
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • TÜRK CEZA HUKUKUNDA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE ÜRETİMİNDE KULLANILAN MADDELERLE İLGİLİ SUÇLAR
 • I--GENEL OLARAK-139
 • II--KORUNAN HUKUKİ YARAR-141
 • III--SUÇUN FAİLİ-141
 • IV--SUÇUN MADDİ UNSURU-142
 • 1--Genel Olarak-142
 • 2--Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğurmamakla Birlikte, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Üretiminde Kullanılan Maddelerin Resmi Makamların İzni Olmadan İthali-143
 • 3--Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğurmamakla Birlikte, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Üretiminde Kullanılan Maddelerin Resmi Makamların İzni Olmadan İhracı-144
 • 4--Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğurmamakla Birlikte, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Üretiminde Kullanılan Maddelerin Resmi Makamların İzni Olmadan İmali-145
 • 5--Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğurmamakla Birlikte, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Üretiminde Kullanılan Maddelerin Resmi Makamların İzni Olmadan Satılması-146
 • 6--Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğurmamakla Birlikte, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Üretiminde Kullanılan Maddelerin Resmi Makamların İzni Olmadan Satın Alınması-147
 • 7--Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğurmamakla Birlikte, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Üretiminde Kullanılan Maddelerin Resmi Makamların İzni Olmadan Sevketme-148
 • 8--Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğurmamakla Birlikte, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Üretiminde Kullanılan Maddelerin Resmi Makamların İzni Olmadan Nakletme-148
 • 9--Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğurmamakla Birlikte, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Üretiminde Kullanılan Maddelerin Resmi Makamların İzni Olmadan Depolama-149
 • V--SUÇUN MANEVİ UNSURU-149
 • VI--HUKUKA AYKIRILIK UNSURU-149
 • VII--CEZAYI ETKİLEYEN SEBEPLER-150
 • 1--Genel Olarak-150
 • 2--Cezayı Ağırlatıcı Sebepler-150
 • a--Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Üretiminde Kullanılan Maddelerle İlgili Suçları İşleyenlerin Sağlık Mesleği Mensubu olmaları-150
 • 3--Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Üretiminde Kullanılan Maddelerle İlgili Suçlarda Cezayı Ortadan Kaldıran veya Hafifleten Nedenler-152
 • a--Cezayı Kaldıran Haller-152
 • aa--Suçun ihbarı-152
 • aaa--Türk Ceza Hukukunda uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan maddelerle ilgili suçlara katılmış olmak-152
 • bbb--İhbarın zamanına ilişkin şart-153
 • ccc--İhbarın niteliğine ilişkin şart-153
 • ddd-İhbarın etkisine ilişkin şart-154
 • b--Cezayı Hafifletici Nedenler-154
 • aa--Uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan maddelerle ilgili suçların ortaya çıkmasına yardım-154
 • aaa--Türk Ceza Hukukunda uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan maddelerle ilgili suçlara katılmış olmak-154
 • bbb--Uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan maddelerle ilgili suçlardan birini işleyen kişinin yardımı kendisinin yapması ve gönüllü olması-154
 • ccc--Yardım yetkili mercilere yapılmalıdır-155
 • ddd-Uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan maddelerle ilgili suçların haber alınmasından sonra yardım edilmedir-155
 • eee-Yardım sonuç doğurmalıdır-155
 • VIIIUYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE ÜRETİMİNDE KULLANILAN MADDELERLE İLGİLİ SUÇLARDA İÇTİMA, İŞTİRAK, TEŞEBBÜS-156
 • 1--İçtima-156
 • 2--İştirak-156
 • 3--Teşebbüs-156
 • IX--YARGILAMAYA İLİŞKİN ÖZELLİK-156
 • 1--Görevli Ve Yetkili Mahkeme-156
 • 2--Yargılama Usulü-157
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • TÜRK CEZA HUKUKUNDA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAYA YARDIM SUÇU
 • I--GENEL OLARAK-159
 • II--KORUNAN HUKUKİ YARAR-160
 • III--SUÇUN FAİLİ-160
 • IV--SUÇUN MADDİ UNSURU-160
 • 1--Genel Olarak-160
 • a--Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmayı Özel Yer Sağlayarak Kolaylaştırma-161
 • b--Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmayı Donanım ve Malzeme Sağlayarak Kolaylaştırma-162
 • c--Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullananların Yakalanmasını Zorlaştırmak-162
 • d--Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma Yöntemleri Konusunda Bilgi Verme-162
 • e--Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Alenen Özendirme veya Bu Nitelikte Yayın Yapma-163
 • V--SUÇUN MANEVİ UNSURU-163
 • VI--HUKUKA AYKIRILIK UNSURU-163
 • VII--SUÇA TEŞEBBÜS, İŞTİRAK-164
 • 1--Teşebbüs-164
 • 2--İştirak-164
 • VIII-CEZAYI ETKİLEYEN UNSURLAR-164
 • 1--Genel Olarak-164
 • 2--Cezayı Etkileyen Unsurlar-164
 • a--Failin Sıfatı-164
 • 3--Cezayı Kaldıran veya Hafifleten Nedenler-165
 • IX--UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAYA YARDIM SUÇUNDA YAPTIRIM-166
 • X--UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAYA YARDIM SUÇUNDA YARGILAMANIN ÖZELLİKLERİ-166
 • 1--Genel Olarak-166
 • 2--Görevli ve Yetkili Mahkeme-166
 • ALTINCI BÖLÜM
 • TÜRK CEZA HUKUKUNDA KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMA SUÇLARI
 • I--GENEL OLARAK-167
 • II--KORUNAN HUKUKİ YARAR-168
 • III--SUÇUN FAİLİ-169
 • IV--SUÇUN MADDİ UNSURU-169
 • 1--Genel Olarak-169
 • 2--Maddi Unsur-170
 • a--Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak-170
 • b--Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurma-173
 • c--Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma-176
 • d--Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme-177
 • 3--Netice-177
 • V--SUÇUN MANEVİ UNSURU-178
 • 1--Genel Kast-Özel Kast-178
 • 2--Kullanma Hali-180
 • a--Özelliği ve Önemi-180
 • VI--HUKUKA AYKIRILIK UNSURU-181
 • VII--KULLANMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KABUL ETME, BULUNDURMA, SATIN ALMA SUÇUNDA İÇTİMA, İŞTİRAK, TEŞEBBÜS-181
 • 1--İçtima-181
 • 2--İştirak-182
 • 3--Teşebbüs-182
 • VIII-CEZAYI ETKİLEYEN SEBEPLER-182
 • 1--Cezayı Ağırlatıcı Sebepler-182
 • 2--Cezayı Lehte Etkileyen Sebepler-183
 • a- Cezayı Ortadan Kaldıran Haller-183
 • aa--Tedavi İsteği-183
 • bb-Haber Almadan Önce Resmi Makamlara Suçu, Suç Ortaklarını veya Uyuşturucu, Uyarıcı Maddenin Saklandığı Yeri İhbar Etme-184
 • b--Cezayı Hafifletici Sebepler-188
 • aa--Genel Olarak-188
 • bb- Uygulama Koşulları-189
 • c--Madde Miktarının Azlığı-194
 • IX--KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMA SUÇLARINDA YAPTIRIM-195
 • 1--Yaptırımın Özellikleri-195
 • a--Genel Olarak-195
 • b--Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanması-195
 • c--Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin Sonuçları-199
 • d--Tedavinin Sonucu ve Denetimli Serbestlik-199
 • e--Dava Sürerken Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine Karar Verilmesinin Sonucu-200
 • f--Kullanmamakla Birlikte, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alan, Kabul Eden veya Bulunduran Kişi Hakkında Denetimli Serbestlik Tedbiri-200
 • g--Mahkemenin Doğrudan Hüküm Kurması Halinde Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine Karar Verilmesinin Şartları-201
 • ı--Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmanın Ceza Ehliyetine Etkisi-202
 • X--YARGILAMAYA İLİŞKİN ÖZELLİKLER-203
 • 1--Görevli ve Yetkili Mahkeme-203
 • 2--Yargılama Usulü-204
 • XI--YARGITAY KARARLARI-206
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • UYUŞTURUCU MADDELERİN MENŞEİNİN TESPİTİ USÜLÜ VE MÜSADERE EDİLEN UYUŞTURUCU MADDELERİN AKİBETİ
 • I--UYUŞTURUCU MADDELERİN MENŞEİNİN TESPİTİ-215
 • 1--Menşei Tespite Görevli Teşkilat-215
 • 2--Menşei Tespit İçin Gereken Koşullar-216
 • a--Uyuşturucu Madde Kaçakçılığında Yakalanan Maddenin Gönderilmesi İçin Gereken Koşullar-216
 • b--Cumhuriyet Savcılıklarının Görevleri-216
 • c--Numunesi Alınan Uyuşturucu Maddelerin Gönderilmesi-217
 • II--MÜSADERESİNE KARAR VERİLEN UYUŞTURUCU MADDELERİN AKIBETİ-218
 • 1--Genel Olarak-218
 • 2--Mahkemelerin Görevleri-218
 • 3--Cumhuriyet Savcılıklarının Görevleri-218
 • 4--Emanet Memurluklarının Görevleri-219
 • 5--İmha Heyeti-219
 • 6--İmhanın Nasıl Yapılacağı-219
 • SEKİZİCİNCİ BÖLÜM
 • TÜRKİYEDE UYUŞTURUCU MADDELERİN KULLANIMINA
 • VE TİCARETİNE AİT İSTATİSTİKLER
 • I--GENEL OLARAK-221
 • II--TÜRKİYEDE UYUŞTURUCU MADDELERİN KULLANIMINA VE TİCARETİNE AİT İSTATİSTİKLER-221
 • 1--Türkiyenin Coğrafi Konumu İtibariyle Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı Açısından Değerlendirilmesi-221
 • a--Uyuşturucu Madde Kaçakçılığında Rotalar ve Türkiye-222
 • aa--Balkan Rotası-222
 • bb-Kuzey Karadeniz Rotası-222
 • cc--Doğu Akdeniz Rotası-222
 • dd-Çift Basamak Yöntemi-222
 • 2--Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Kullanma İstatistik Verileri-223
 • III--TÜRKİYEDE EPİDEMİ SORUNU-224
 • DOKUZUNCU BÖLÜM
 • İLGİLİ MEVZUAT
 • I--TÜRK CEZA KANUNU-227
 • II--UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN-231
 • III--UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN-234
 • IV--KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU-241
 • V--DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI KANUNU-255
 • VI--UYUŞTURUCU MADDELERE DAİR 1961 TEK SÖZLEŞMESİ-270
 • VII--1971 TARİHLİ PSİKOTROP MADDELER SÖZLEŞMESİ-307
 • VIII-1988 TARİHLİ UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ-333
 • IX--DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ-367
 • KAYNAKÇA-465

 


Detaylı Aramaya Git


Yeni
Üye Kayıt
Kullanıcı Adımı
Şifremi Hatırlat!


Tıklayın
Size Telefon Açalım

Müşteri Hattımız
+90 312 231 1794
Tıklayın ARAYALIM

11983
İzzet KARADAŞ..
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ VE YÜKLENİCİNİN TE..
ISBN 978-605-4144-723
11852
Mehmet Akif ÖZER..
YÖNETİM SÖZLÜĞÜ..
ISBN 978-605-1464-640