Adalet Yayınevi ZORUNLU GEÇİT HAKKI VE DİĞER GEÇİT HAKLARI
Ana Sayfa Tüm Kitaplar Kitaplarımız Yazarlar Hakkımızda Akip
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı Sn, Mahmut Bilgen Başkanlığında, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Emsal Kararları 2012-2013-2014, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Ekrem Kurt un Hazırladığı, Tüketim Ödüncü Sözleşmesi -Karz Akdi-, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Yıldırım ın Hazırladığı, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Adlı Eser Çıktı.

Yargıtay C. Savcısı Sn, Ramazan Doğan ın Hazırladığı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Bilişim Suçları, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Yargıtay Hakimi Sn, Hüseyin Eker in Hazırladığı, Yağma Suçları, Adlı Eser Çıktı.

Yargıtay 13. HD Hakimi Sn, Özgür Karadağ ın Hazırladığı, Türk Borçlar Kanununda Genel İşlem Koşulları ve Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Kahan Onur Arslan ın Hazırladığı, Türk Parlamento Hukuku, Adlı Eser Çıktı.

Sn, Abdulkadir Bulut un Hazırladığı, Anonim Şirket Elektronik Genel Kurul Uygulamasında Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkı, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Erdal Dayıoğlu nun Hazırladığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Yabancıların Taşınmaz Üzerindeki Haklarının Korunması, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Yavuz Selim Değerli nin Hazırladığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Dava Sonuçlandırma Yöntemleri, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Hüseyin Bilgin ve Sn, Yasin Sezer in 3. Baskısını Hazırladığı, Açıklamalı-İçtihatlı İmar Kanunu Uygulama Rehberi, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Prof. Dr. Hakan Hakeri nin 17. Baskısını Hazırladığı, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Murat Saraç ın Hazırladığı, Kentsel Dönüşüm ve Gelişimi, Sosyal Boyutu, Kentsel Dönüşümden Doğan Hukuki Sorunlar, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Şenel Sarsıkoğlu nun Hazırladığı, Güveni Kötüye Kullanma Suçu -TCK m. 155-, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Nilüfer Boran Güneysu nun Hazırladığı, Medeni Usul Hukukunda Karar, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Cengiz Tanrıkulu nun Hazırladığı, Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilişim Sistemlerinde Arama ve Elkoyma, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Mustafa Duran ın Hazırladığı, Fransız Adli Yargı Sistemi, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Gökhan Güneysu nun Hazırladığı, Çevrenin Silahlı Çatışmalar Esnasında Korunması, Adlı Eser Baskıya Hazırlanıyor.

Sn, Prof. Dr. Ergun Önen, Sn, Yrd. Doç. Dr. Taylan Özgür Kiraz, Sn, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı, Sn, Yrd. Doç. Dr. Cemil Simil ve Sn, Arş. Gör. Gizem Başoğlu nun Hazırladığı, İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat, Adlı Eser Çıktı

Sizinle Beraber 99 Kişi Kitaplarımızı İnceliyor...


ISBN 978-605-4354-887 Lütfü BAŞÖZ, Ramazan ÇAKMAKÇI..
KADASTRO VE ORMAN MEVZUATI..

ISBN 978-605-4974-344 Sinan SAKİN..
TÜRK CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER..

ISBN 978-605-1463-544 Abdulbaki GİYİK..
TÜRK HUKUKUNDA TEFECİLİK..

Açıklamalı Kanun İçtihat Programı

Kitap Detayı

Öğreti ve Uygulamanın Işığında Açıklamalı-İçtihatlı
ZORUNLU GEÇİT HAKKI VE DİĞER GEÇİT HAKLARI

Gülay ÖZTÜRK, Mehmet Handan SURLU

Haziran 2013-  4. Basım
840 Sayfa, 1. Hamur
90,00 TL

Büyültmek için kapak resminin üzerine tıklayınız.

ISBN 978-975-0223-952

Medeni Hukuk
En Geç 2 İş Günü 503 Kişi İnceledi

 


Detaylı Aramaya Git


Yeni
Üye Kayıt
Kullanıcı Adımı
Şifremi Hatırlat!


Tıklayın
Size Telefon Açalım

Müşteri Hattımız
+90 312 231 1794
Tıklayın ARAYALIM

12886
Kemal ÇAĞLAR..
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN VE ..
ISBN 978-605-1463-209
11716
Özkan AYKAR..
VERGİ KANUNLARI..
ISBN 978-605-5473-969