Adalet Yayınevi HUKUKİ YAZIŞMA VE TENSİP ÖRNEKLERİ
Ana Sayfa Tüm Kitaplar Kitaplarımız Yazarlar Hakkımızda Akip

Kitap Detayı

HUKUKİ YAZIŞMA VE TENSİP ÖRNEKLERİ

Ahmet Cemal RUHİ

Ağustos 2010-  1. Basım
I. Hamur, 696 Sayfa
55,00 TL

Büyültmek için kapak resminin üzerine tıklayınız.

ISBN 978-605-4378-722

Genel Hukuk
Stoktan Hemen Gönderim 6435 Kişi İnceledi

Vatandaş yargıdan şikayetçidir. Yüksek yargı kuruluşunun kaç kişiden oluştuğu, nasıl seçildiği tartışmaları ile ilgilenmemektedir. Kararın sürati, etkisi, hakimin tarafsızlığı ve yargılama sırasında maruz kaldığı tutumla ilgilenmekte ve şikayet etmektedir.
Ülkemizin bu yargı sistemi ile çağdaş hukuk devleti olması mümkün değildir. Hızlı ve etkin bir yargı için acil yargı reformu yapılmalıdır. AB ilerleme raporlarında da bağımsız, tarafsız, etkin ve hızlı yargıya işaret edilmiş; hakimlik mesleği için olgunluk yaşı öngörülmesi, belirli bir süre avukatlık ve savcılık yapmış kişilerden mesleğe atama yapılması, savcılık kurumunun adliye dışında konumlandırması, savcıların duruşma salonundaki mekansal üstünlüğü, hakim ve savcıların yakın mesai ilişkisi, savunma merkezli yargı, etkili savunma, makul sürede yargılanma gibi konular adil yargılamanın önündeki önemli engeller olarak gösterilmiştir.
Bir davanın adil şekilde görülmüş olmasının birçok kriteri vardır. Taraflara eşit şekilde davranılması, az masraflı olması, konusuyla orantılı olması, hızlı ve adil olması, yargılama sırasında maruz kalınan tutum bunlardan bazılarıdır. Karar ne olursa olsun, eksikliğin biri bile davanın adil bir şekilde görülmediğini gösterir Mahkemelerin teknolojik alt yapılarının, fiziki şartlarının iyileştirilmesinde önemli adımlar atılmış, ulusal yargı ağı projesinde başarı sağlanmıştır fakat maalesef davaların bitirilme zamanları kısalmamıştır. Teknoloji yargılamaya hız katmamıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları incelendiğinde görülmektedir ki ülkemizde artık kanıksanmış olan uzun yargılama süreleri adil yargılanma hakkını ihlal eder niteliktedir.
Makul sürede yargılanma ilkesinin hayata geçirilebilmesi için hiç şüphesiz pek çok faktörün aynı anda ve uyumlu bir şekilde çalışması gereklidir. Yargılama makamının ve tarafların, davanın hızlı görülmesine ilişkin tutumları, hukuki boşluklar veya uygulamadaki hatalar nedeniylede bu süre uzayabilmektedir. Hukuk davalarının uzamasına sebep olan etkenlerden en önemlilerinden biride tensiple birlikte eksikliklerin doğru tespit edilememesi ve hızlı bir şekilde tamamlanmasıdır. İyi hazırlanmış bir dilekçe, tensiple birlikte eksikliklerin doğru tespiti ve temini ile dava sürelerinin gözle görülebilir şekilde kısalacağı muhakkaktır.
Hukukun üstünlüğü ilkesinin hayata geçirilmesi ve toplumun hukuk devleti ilkesine sahip çıkması için hukuk alanındaki bu tür çalışmalar önemlidir. Bu sebeple, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin, nitelikli, önemli hukuki boşlukları dolduran, mevcut tartışmalara yeni boyutlar kazandıran çalışmalara destek vermesi gerekir. Hukukçular, mahkemelerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, dava süresinin nasıl kısalacağına ilişkin öneriler ve bilimsel nitelikte hazırlanmış kitap, makale ve benzeri çalışmalarla yargı sorunlarına ilişkin özeleştirisini yapma cesaretini göstererek çözüm yollarını topluma önerebilmelidir, sayın Ahmet Cemal Ruhi kitabı hazırlarken böyle bir misyon üstlenmiştir, kitabının biz uygulayıcılar açısından önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum.

SUNUŞ
İmkanlar ölçüsünde hazırlamış olduğum bu eserin bütün insanlara faydalı olması en büyük dileğimdir. Hata insana mahsustur. Affetmek ve yol göstermek ise büyüklüktür. Bu çerçevede değerli hocalarımın, meslektaşlarımın ve hukukçuların, görüş ve tenkitlerini tarafıma bildirmeleri, bu konu hakkında ellerinde bulunan her türlü dokümandan bir nüsha fotokopiyi Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 24078 / Erzincan adresine göndermeleri beni mutlu edecek, bundan sonraki çalışmalara ışık tutacaktır.
Erzincan Meslek Yüksek Okulu Hukuk Bölümü Adalet Programında Hukuki Yazışma -Adalet Programı 1. Sınıf- dersini yürütme görevi tarafıma verildi. Bu dersi yürütürken öncelikle, yeni hukuki yazışma ve tensip örneklerine ihtiyaç olduğunu fark ettim. Ayrıca küçük ilçelerde yeni göreve başlamış olan hakimlerin yazı işleri görevlilerinden tensip hazırlamalarını istediklerini, UYAP ta sadece basit şeklinin olduğunu, nitelikli - iyi bir tensip hazırlamak için belli bir bilgi birikimi ve tecrübe gerektiği, yeni göreve başlayan yazı işleri görevlilerinin bunu tam anlamı ile gerçekleştiremediklerini, bu durumunda davaların uzamasına sebep olduğunu fark ettim. Bunun üzerine bu eseri hazırladım. Bu çalışma nitelik - hacim - güncel olma bakımından Türkiye de konusunda yapılmış ilk çalışmadır.
Bu eser mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımız dikkate alınarak hazırlandığından, uygulamada sık kullanılan müzekkere -hukuki yazışma- örneklerine yer verilmiştir. Bu örnekler kullanılarak konuya göre içeriği düzeltilerek tüm yazışmaları yapmak mümkündür.
Çeşitli yerlerden topladığım örnekleri düzenleyerek bu eserin oluşmasına büyük katkıda bulunan Erzincan Adliyesi Bilgi İşlem Şefliğinden UYAP Uzmanı Sayın Adem ATEŞ ve Selim KARA ya, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılık Kaleminden yazı işleri görevlisi Sayın Hamza TOK a, bu eserin basımını gerçekleştiren Adalet Yayınevinden Şirket Müdürü Sayın Hakan KARAASLAN ve Genel Koordinatör Sayın Tevfik SARISOY a, kapak tasarımını yapan Sayın İlknur ÖZKAL a, sayfa tasarımını yapan Sayın Hülya ÇAM a, yaptığım bilimsel çalışmalara bana destek olan sevgili eşim Canan RUHİ ye, ayrıca bu eserin oluşmasına çeşitli şekilde katkıda bulunan herkese en derin sevgilerim ile sonsuz saygılar sunarım.


 • AĞIR CEZA MAHKEMESİ-1
 • TENSİP TUTANAKLARI-1
 • Bozma Tensip Tutanağı-1
 • Edimin İfasına Fesat Karıştırma Tensip Tutanağı-3
 • Görevsizlik Tensip Tutanağı-4
 • İcbar Suretiyle İrtikap Tensip Tutanağı-6
 • Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği Tensip Tutanağı-8
 • Kasten Öldürme Tensip Tutanağı-10
 • Nitelikli Yağma, Dolandırıcılık Tensip Tutanağı-12
 • Özel Belgede Sahtecilik Tensip Tutanağı-13
 • Parada Sahtecilik Tensip Tutanağı-14
 • Rüşvet Almak ve Vermek, Görevi Kötüye Kullanma Tensip Tutanağı-16
 • Silahla -Bıçakla- Nitelikli Kasten Yaralama Tensip Tutanağı-18
 • Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma Tensip Tutanağı-20
 • Tasarlayarak Öldürme Tensip Tutanağı-22
 • Terör Örgütünün Propagandasını Yapma Tensip Tutanağı-23
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Tensip Tutanağı-24
 • Zimmet Tensip Tutanağı-26
 • Zorla Fuhuş Yaptırmak veya Teşvik Etmek, İnsan Ticaret Yapma, Göçmen Kaçakçılığı Yapma, Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma, Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Ettirmek, Resmi Belgede Sahtecilik Tensip Tutanağı-27
 • MÜZEKKERELER-29
 • Adli Tıp Kurumuna Yazılan Müzekkere-29
 • Adres Araştırma Müzekkeresi-30
 • Barodun Avukat İsteme Müzekkeresi-31
 • Kalem Sorgusu Müzekkeresi-32
 • Sanık İçin Talimat Müzekkeresi-33
 • Talimat Müzekkeresi-34
 • Tanık İçin Talimat Müzekkeresi-35
 • AİLE MAHKEMESİ-36
 • TENSİP TUTANAKLARI-36
 • Anlaşmalı Boşanma Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-36
 • Babalık Davası Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-38
 • Boşanma Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-40
 • Boşanma Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-42
 • Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-44
 • Çocuk Mallarının Korunması Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-45
 • Evlat Edinme Davası Tensip Tutanağı-47
 • Evlat Edinme Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-49
 • Evlat Edinme Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-51
 • Evlenmeye İzin Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-53
 • İddeti Müddetin Kaldırılması Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-54
 • Nafaka Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-55
 • Nafakanın Kaldırılması Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-57
 • Tanıma ve Tenfiz Davası Tensip Tutanağı-59
 • Tanıma ve Tenfiz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-61
 • Velayet -Velayetin Değiştirilmesi- Tensip Tutanağı-63
 • Velayetin Tevdii Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-64
 • Yenileme Tensip Tutanağı-66
 • Yoksulluk Nafakası Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-67
 • ANAYASA MAHKEMESİ-69
 • Görevi Kötüye Kullanmak -Yüce Divan- Tensip Tutanağı-69
 • ASKERİ MAHKEME-71
 • TENSİP TUTANAKLARI-71
 • Tensip -1-71
 • Tensip -2-72
 • Tensip -3-73
 • Tensip -4-75
 • Tensip -5-77
 • Tensip -6-78
 • Tensip -7-80
 • Tensip -8-81
 • Tensip -9-82
 • Tensip -10-83
 • ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ-84
 • Açığa Alınma İşleminin İptali İstemi-84
 • Adi Maluliyet Kararının İptali İstemi-85
 • Bilirkişi İnceleme Raporu -1-86
 • Bilirkişi İnceleme Raporu -2-87
 • Bilirkişi Tutanağı-88
 • Bilirkişi Tutanağı Gönderme Yazısı-89
 • Bilirkişi Ücret Ödeme-90
 • Dilekçenin Reddi Kararı-91
 • Emeklilik İstemi-93
 • Görevlendirme İşleminin İptali İstemi-95
 • Göz Hapsi Cezalarının İptali İstemi-97
 • Manevi Tazminat İstemi-100
 • Müdahale Talebinin Kabulüne Dair Karar-102
 • ASLİYE CEZA MAHKEMESİ-104
 • TENSİP TUTANAKLARI-104
 • 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Tensip Tutanağı-104
 • Basın Kanununa Muhalefet Suçundan Hazırlanan Tensip Tutanağı-105
 • Basit Yaralama, Tehdit Tensip Tutanağı-106
 • Basit Yaralama Tensip Tutanağı-107
 • Birleştirme Tensip Tutanağı-108
 • Bozma Tensip Tutanağı-109
 • Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık Tensip Tutanağı-110
 • Elektrik Hırsızlığı Tensip Tutanağı-112
 • Elektrik Hırsızlığı Tensip Tutanağı-113
 • Genel Tensip-115
 • Görevsizlik Tensip Tutanağı-118
 • Hırsızlık Tensip Tutanağı-120
 • Hırsızlık-Konut Dokunulmazlığı Tensip Tutanağı-121
 • Hırsızlık-Konut Dokunulmazlığı Tensip Tutanağı-122
 • Kaçakçılık Tensip Tutanağı-124
 • Karşılıksız Çek Keşide Etme Tensip Tutanağı-126
 • Karşılıksız Çek Tensip Tutanağı-128
 • Nitelikli Hırsızlık Tensip Tutanağı-130
 • Petrol Kaçakçılığı Tensip Tutanağı-132
 • Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Tensip Tutanağı-134
 • Suç Üstlenme, Yaralama, 6136 SYM Tensip Tutanağı-135
 • Tutuklama Tensip Tutanağı-136
 • Yaralama Tensip Tutanağı-138
 • Yaralama Tensip Tutanağı-140
 • Yaralama Tensip Tutanağı-142
 • MÜZEKKERELER-143
 • Adli Tıp Kurumuna Yazılan Müzekkere-143
 • Gümrük e Yazılan Müzekkere-144
 • Komisyona Yazılan Müzekkere-145
 • Suç Duyurusu Müzekkeresi-146
 • Tahliye Müzekkeresi-147
 • Talimat Müzekkeresi-148
 • ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ-149
 • TENSİP TUTANAKLARI-149
 • Acele El Koyma Nedeniyle Kamulaştırma Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-149
 • Adli Yardım Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-151
 • Alacak Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-152
 • Bozma Üzerine Yapılan Tensip Tutanağı-154
 • El Atmanın Önlenmesi-Men-i Müdahale Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-155
 • Geçit Hakkı Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-157
 • Görevsizlik/Yetkisizlik Tensip Tutanağı-159
 • İpoteğin Fekki İlişkin Tensip Tutanağı-161
 • İstirdat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-163
 • Kamulaştırma 10. Maddeye Göre Tensip-164
 • Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-168
 • Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-170
 • Koruma Kararı Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-173
 • Maddi ve Manevi Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-175
 • Men-i Müdahele-Geçit Hakkı Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-177
 • Mülkiyetin Tespiti Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-179
 • Nüfus Kaydında Düzeltim Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-181
 • Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-183
 • Nüfus Kaydında Mükerrer Kaydın İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-185
 • Nüfus Kaydında Yaş Düzeltim Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-187
 • Sözleşmenin İptaline Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-189
 • Şufa Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-191
 • Talimat Tensip Tutanağı-193
 • Tapu İptali ve Tescili Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-194
 • Tapu İptali ve Tescili Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-196
 • Tapu İptali ve Tescili Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-198
 • Tapu Kaydının Düzeltilmesi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-200
 • Tapuda İsim Tashihi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-202
 • Tapu İptali ve Tescili Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-204
 • Tazminat -Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle- Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-207
 • Tazminat -Trafik Kazası Nedeniyle- Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-209
 • Tazminat-Ecrimisil Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-211
 • Tazminat veya Alacak Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-212
 • Tensip Tutanağı-214
 • Yaş Tashihi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-215
 • Yenileme Tensip Tutanağı-217
 • MÜZEKKERELER-218
 • Doğum Tutanağı İsteme Müzekkeresi-218
 • Karar İlanı-219
 • Tapu Kaydı İsteme Müzekkeresi-220
 • Tapuya Karar Gönderme Müzekkeresi-221
 • Yetki Belgesi-222
 • ASLİYE -TİCARET- MAHKEMESİ-223
 • Alacak Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-223
 • Birleştirme Tensip Tutanağı-224
 • Çek İptaline İlişkin Tensip Tutanağı-225
 • Çek İptali -Hasımsız- Davası Tensip Tutanağı-226
 • Çek İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-228
 • Çek İptaline İlişkin Tensip Tutanağı-231
 • Çek İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-233
 • Görevsizlik Tensip Tutanağı-235
 • İflas Tensip Tutanağı-236
 • İflasın Kaldırılması Tensip Tutanağı-238
 • İstirdat Davası Tensip Tutanağı-240
 • İstirdat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-242
 • İtiraz İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-244
 • İtirazın İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-245
 • İtirazın İptali Davası Tensip Tutanağı-247
 • Kayıt Kabul Tensip Tutanağı-249
 • Menfi Tespit Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-250
 • Menfi Tepsit Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-253
 • Menfi Tespit Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-254
 • Menfi Tespit Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-256
 • Sermaye Tespitine İlişkin Tensip Tutanağı-258
 • Tapu İptali ve Tescil Davası Tensip Tutanağı-259
 • Tasarrufun İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-261
 • Tazminat Davası Tensip Tutanağı-263
 • Ticari Şirket Davası Tensip Tutanağı-265
 • Yenileme Tensip Tutanağı-266
 • Zayi Belgesi Verilmesi Davası Tensip Tutanağı-267
 • CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI-269
 • 3167 Sayılı Yasaya Aykırılık İle İlgili Örnek Yetkisizlik-269
 • 5682 S. K. Muhalefet İle İlgili Örnek Takipsizlik-270
 • 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet İle İlgili Örnek Takipsizlik-271
 • Arama Kararı İsteme Talebi-272
 • Ayırma Kararı-273
 • Bakaya Kalma İle İlgili Örnek Takipsizlik-274
 • Basit Yaralama İle İlgili Örnek Takipsizlik-275
 • Birleştirme Kararı-276
 • Cep Telefonu Hırsızlığı İddiası İle İlgili Örnek Takipsizlik-277
 • Cep Telefonu Kaybetme İle İlgili Örnek Takipsizlik-278
 • Davaname Karar Örneği-279
 • Düşerek Yaralanma İle İlgili Örnek Takipsizlik-281
 • Güveni Kötüye Kullanma İle İlgili Örnek Takipsizlik-282
 • Hakaret İle İlgili Örnek İddianame-283
 • Hakaret ve Tehdit İle İlgili Örnek Takipsizlik-284
 • Hırsızlık İle İlgili Örnek Daimi Arama Kararı-285
 • Hırsızlık İle İlgili Örnek İddianame-286
 • İlaç İçmek Suretiyle Zehirlenme İle İlgili Örnek Takipsizlik-288
 • İntihara Teşebbüs İle İlgili Örnek Takipsizlik-289
 • Karşılıksız Çek Keşide Etme İle İlgili Örnek Takipsizlik-290
 • Kayıp İddiası İle İlgili Örnek Takipsizlik-291
 • Mala Zarar Verme İle İlgili Örnek Takipsizlik-292
 • Mahkemeden Dosya İsteme-293
 • Soruşturma İzni İsteme-294
 • Talimat Yazısı-295
 • Taksirle Yangına Neden Olma İle İlgili Örnek Takipsizlik-296
 • Tekit Yazısı-297
 • Uzlaştırma Formu-298
 • Uzlaştırma Raporu-301
 • Zorla Getirme Kararı -Müştekiler için--302
 • Zorla Getirme Kararı -Şüpheliler İçin--303
 • ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMELERİ-304
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Tensip Tutanağı-304
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Talimat Tensip Tutanağı-306
 • Yaralama Tensip Tutanağı-307
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Tensip Tutanağı-308
 • DENİZ İHTİSAS MAHKEMESİ-310
 • Alacak Davası Tensip Tutanağı-310
 • Sicilden Terkin Davası Tensip Tutanağı-312
 • FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ-313
 • Tazminat Tensip Tutanağı-313
 • İCRA CEZA MAHKEMESİ-314
 • TENSİP TUTANAKLARI-314
 • Borçlunun Ödeme Şartının İhlali Nedeniyle Düzenlenen Tensip Tutunağı - İl Sınırları Dışında--314
 • Nafaka Hükümlerine Uymamak Nedeniyle Düzenlenen Tensip Tutunağı -İl Sınırları Dışında--315
 • Nafaka Hükümlerine Uymamak Nedeniyle Düzenlenen Tensip Tutunağı. - İl Sınırları İçerisinde--316
 • MÜZEKKERELER-317
 • Dosya İsteme Müzekkeresi-317
 • Sanık İçin Talimat Müzekkeresi-318
 • İCRA HUKUK MAHKEMESİ-319
 • TENSİP TUTANAKLARI-319
 • Borca İmzaya İtiraz Davası Tensip Tutanağı-319
 • Borca İtiraz -Belge Yoksa- Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-321
 • Borca İtiraz Davası Tensip Tutanağı-323
 • Borca-Yetkiye İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-324
 • Bozma Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-325
 • Gecikmiş İtiraz-Şikayet İlişkin Tensip Tutanağı-326
 • İcra Takibine İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-328
 • İcra Takibine İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-329
 • İcra Takibine İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-331
 • İcra Takibine İtirazın Kaldırılması Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-332
 • İhalenin Feshi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-333
 • İmzaya İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-334
 • İmzaya İtiraz Davası Tensip Tutanağı-336
 • İmzaya İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-338
 • İmzaya İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-340
 • İstihkak Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-342
 • İstihkak Davası Tensip Tutanağı-343
 • İstihkak İddiasının Reddi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-345
 • İstihkak Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-346
 • İstihkak Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-347
 • İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-349
 • Kiralananın Tahliyesi -İcra- Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-350
 • Kıymet Takdirine İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-351
 • Meskeniyet Şikayeti Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-353
 • Şikayet Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-355
 • Şikayet -İtirazın Kaldırılması- Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-356
 • Tahliye Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-358
 • Takibin Taliki ve İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-359
 • Talimat Tensip Tutanağı-360
 • Yetki İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-361
 • Yetkiye-İmzaya İtiraz Davası Tensip Tutanağı-363
 • MÜZEKKERELER-365
 • Belge İsteme Müzekkeresi-365
 • Noterden Evrak İsteme Müzekkeresi-366
 • Senet Aslı İsteme Müzekkeresi-367
 • İCRA MÜDÜRLÜĞÜ-368
 • Adalet Bakanlığına Adres Tespiti Yazısı-368
 • Banka Mevduat Haczi Müzekkeresi-369
 • Banka Mevduatları Üzerine Konulan Hacizlerin Kaldırılması Müzekkeresi-370
 • Banka Mevduatlarına Konulan Haczin -Paranın- İstenmesi Müz. -371
 • Borçluya Bakiye Borç Bildirim Muhtırası-372
 • Borçlunun Maaş Aldığı Kuruma Bakiye Borç Bildirimi Müzekkeresi-373
 • Borçlunun Tutuklu/Hükümlü Olması Halinde Vasiye Gönderilen Muhtıra-374
 • Borçlunun Tutuklu/Hükümlü Olması Halinde Gönderilen Muhtıra-375
 • Borçlunun Posta Havaleleri Üzerine Haciz Koyma Müzekkeresi-376
 • Borçlunun Tutuklu/Hükümlü Olması Halinde Vasi Tayini Olup Olmadığının Tespiti İçin Cumhuriyet Savcılığına Yazılan Müzekkere-377
 • Borçlunun Tutuklu/Hükümlü Olması Halinde İcra Dairesi Tarafından Verilen Karar Örneği-378
 • Çocuk Teslimi İşlemlerinde Uzman Bulundurulması İçin Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne Yazılan Müzekkere-379
 • Dosya Alacağına Konulan Haczin Kaldırılması Müzekkeresi-380
 • Dosya Alacağı Üzerine Haciz Koyma Müzekkeresi-381
 • Gayrimenkulün Kıymet Takdiri İçin Çap Örneği İsteme Müzekkeresi-382
 • Haciz İşlemi Sırasında Güvenlik Bulundurma Müzekkeresi-383
 • Haciz İşlemi Sırasında Güvenlik Bulundurma Müzekkeresi-383
 • İ. İ. K 100. Madde Uyarınca Yapılan Hacizle İle İlgili Bilgi Verme Müzekkeresi-384
 • İ. İ. K 100. Madde Uyarınca Hacizli Menkul Yada Gayrimenkul Mallar İle İlgili Bilgi İsteme Müzekkeresi-385
 • İ. İ. K 100. Madde Uyarınca Menkul/Gayrimenkul Mallar İle İlgili Bilgi Verme Müz. -386
 • İ. İ. K. 103. Maddeye Göre Davetiye Kağıdı Müzekkeresi-387
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Tapu Kaydına İ. İ. K 150/C Şerhinin Yazılmasına İlişkin Müzekkere-388
 • İstinabe Yolu İle Haciz Talimat Müzekkeresi-389
 • İhale Alıcısına Muhtıra Tebliği-390
 • İstihkak Haczi Müzekkeresi-391
 • İstihkak Haczi Kaldırmamüzekkeresi-392
 • İstihkak İddiasında Bulunulduğundaicra Hukuk Mahkemesine Karar Verilmeküzere Dosya Gönderme Yazısı-393
 • Kıymet Takdiri İşlemleri İçin Belediyeden İmar Durumu İsteme Müzekkeresi-394
 • Maaş Haciz Müzekkeresi-395
 • Maaş Haczi Kaldırma Müzekkeresi-396
 • Mirasçılara Takip Yapılabilmesi İçin Muhtıra Tebliği-397
 • Nüfus Kaydı İsteme Müzekkeresi-398
 • Satış İlanı Düzeltme Müzekkeresi-399
 • Tahliye Edilen Taşınmaz İçin Borçluya Gönderilen Müzekkere-400
 • Tehiri İcra Taleplerinde İcra Hukuk Mahkemesine Teminatın Kabulü Hakkında Yazılan Müzekkere-401
 • Tehiri İcra Taleplerinde Verilen Mühlet Belgesi-402
 • Taşınır Mallar İçin Satış Talimatı-403
 • Taşınmaz Mallar İçin Satış Talimat Müzekkeresi-404
 • Takipsizlik Nedeni İle İşlemden Kaldırılan Dosyalara Ait Yenileme Muhtırası-405
 • Tapu Kaydı Haczinin Yenilenmesi İçin Müzekkere-406
 • Tapu Kaydına Haciz Koyma Müzekkeresi-407
 • Tapu Kaydı Haciz Kaldırma Müzekkeresi-408
 • Takyidatlı Tapu Kaydı İsteme Müzekkeresi-409
 • Tapu Satış Bilgisi Müzekkeresi-410
 • Tebligat Akıbetinin PTT den Sorulması İçin Yazılan Müzekkere-411
 • Yediemine Muhtıra-412
 • Yediemin Ücreti Ödenmesi İçin Alacaklı Tarafa Gönderilen Muhtıra-413
 • Yedieminlikten İstifa Edildiğinde Alacaklı Tarafa Gönderilen Muhtıra-414
 • Yedieminde Bulunan Malların Satışının İstenmesi İçin İcra Mahkemesine Yazılan Müzekkere-415
 • Yurt Dışı Talimat Müzekkeresi-416
 • Yurtdışı Tebligat Müzekkeresi-417
 • İDARE MAHKEMESİ-418
 • Adli Yardım Kararı-418
 • Atama İptali Talebine İlişkin-419
 • Bağlantı Kararı-420
 • Bekleme Kararı-421
 • Belediye Encümen Kararının İptali Talebine İlişkin-422
 • Davanın İhbarı-423
 • Disiplin Kurulu Kararının İptali Talebine İlişkin-424
 • Görevlilik Kararı-425
 • İdare Tarafından Yapılan Atamanın İptali Talebine İlişkin-426
 • İlk Atama Harcırahının Ödenmesi Talebine İlişkin-427
 • İşlemden Kaldırma Kararı-428
 • İşleme Koyma Kararı-429
 • Maddi Hatanın Düzeltilmesi Kararı-430
 • Talimat Kararı-431
 • İŞ MAHKEMESİ-432
 • Alacak Davası Tensip Tutanağı-432
 • Alacak Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-434
 • Alacak Davası Tensip Tutanağı-436
 • Hizmet Tespiti Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-437
 • İşe İade ve Alacak Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-439
 • İş -Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti- Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-441
 • İşçi Alacağı -İşçi ve İşveren İlişkisinden Kaynaklanan- Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-443
 • İşçi Alacağı -Emekliler İçin- Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-445
 • İşçi Alacağı Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-447
 • Maddi ve Manevi Tazminat-448
 • Rucüen Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-450
 • Rucüen Alacak Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-452
 • Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-453
 • Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-454
 • Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-456
 • Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-457
 • Tespit Davası Tensip Tutanağı-459
 • KADASTRO MAHKEMESİ-460
 • Elatmanın Önlenmesi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-460
 • Hisseli Malın Satış Şekli Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-461
 • İsim düzeltilmesine ilişkin tefrik tensip tutanağı-462
 • Kadastro -Orman Kadastrosuna İtiraz- Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-463
 • Kadastro -Tespite İtiraza İlişkin- İsim düzeltimi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-465
 • Kadastro -Tespite İtiraza İlişkin- Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-466
 • Kadastro Çalışma Alanı Sınırının İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-467
 • Kadastro Tespitine İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-468
 • Kadastro Tespitine İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-470
 • Tefrik-473
 • ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ-474
 • Suçu ve Suçluyu Övmek ile İlgili Tensip Tutanağı-474
 • Terör Örgütü Propagandası Yapmak ile İlgili Tensip Tutanağı-475
 • SULH CEZA MAHKEMESİ-476
 • TENSİP TUTANAKLARI-476
 • 5188 Sayılı Kanuna Aykırılık Tensip Tutanağı-476
 • Askeri Ceza Kanununa Muhalefet Tensip Tutanağı-477
 • Basit Yaralama Tensip Tutanağı-478
 • Basit Yaralama, Basit Yaralama, Basit Yaralama Tensip Tutanağı-479
 • Basit Yaralama, Hakaret Tensip Tutanağı-480
 • Basit Yaralama, Hakaret, Tehdit Tensip Tutanağı-481
 • Basit Yaralama, Tehdit, Hakaret Tensip Tutanağı-482
 • Bozma Tensip Tutanağı-483
 • Bozma Tensip Tutanağı-484
 • Çek Karnesini İade Etmemek Tensip Tutanağı-485
 • Görevsizlik Tensip Tutanağı-486
 • Hakaret, Basit Yaralama Tensip Tutanağı-487
 • Hakaret, Basit Yaralama Tensip Tutanağı-488
 • İdari Para Cezasına İtiraz Tensip Tutanağı-489
 • İdari Para Cezasına İtiraz Tensip Tutanağı-490
 • İdari Para Cezasına İtiraz Tensip Tutanağı-491
 • İdari Para Cezasına İtiraz Tensip Tutanağı-492
 • İdari Para Cezasına İtiraz Tensip Tutanağı-493
 • İdari para cezasına itiraz tensip tutanağı-494
 • Karşılıksız Çek Düzenleme Tensip Tutanağı-495
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Basit Tehdit Tensip Tutanağı-496
 • Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak Tensip Tutanağı-497
 • Kumar Oynanması İçin Yer Temin Etmek-498
 • Karşılıksız Çek Düzenleme Tensip Tutanağı-499
 • Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Tensip Tutanağı-500
 • Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Tensip Tutanağı-501
 • Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Tensip Tutanağı-502
 • Müsadere Tensip Tutanağı-503
 • Müsadere Tensip Tutanağı-504
 • Müştekiler İçin Talimat Tensip Tutanağı-505
 • Normal Tensip Tutanağı-506
 • Normal Tensip -Çocuklar için- Tutanağı-508
 • Sorgu Tutanağı-510
 • Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma Tensip Tutanağı-513
 • Tanıklar İçin Talimat Tensip Tutanağı-514
 • Tehdit, Hakaret Tensip Tutanağı-515
 • Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Tensip Tutanağı-516
 • Uyuşturucu Madde Kullanmak Tensip Tutanağı-517
 • Yaralama, Tehdit, Hakaret-519
 • Yetkisizlik Tensip Tutanağı-520
 • Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırı Aşılması-521
 • MÜZEKKERELER-522
 • Adres Araştırma Müzekkeresi-522
 • Askerlik Şubesine Yazılan Müzekkere-523
 • Talimat Müzekkeresi-524
 • SULH HUKUK MAHKEMESİ-525
 • TENSİP TUTANAKLARI-525
 • Alacak veya Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-525
 • Alacak veya Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-527
 • Bozma Tensip Tutanağı-529
 • Çek İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-530
 • Çek İptali -Yetkisizlik Kararı- Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-532
 • Derneğin Kendiliğinden Sona Ermesinin Tespiti Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-533
 • Ecrimisil Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-535
 • El Atmanın Önlenmesi-Men-i Müdahale Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-537
 • Eski Hale Getirme Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-539
 • Geçit Hakkı Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-541
 • Haksız işgal Tazminatı -Ecrimisil--543
 • İhalenin Feshi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-544
 • İstirdat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-546
 • İpoteğin Kaldırılması Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-547
 • İstirdat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-549
 • İştirakin Çözülmesi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-551
 • İtiraz İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-553
 • İzaleyi Şuyu İlişkin Tensip Tutanağı-555
 • Kat Mülkiyeti-Eski Hale Getirme Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-557
 • Kayyım Atanması İlişkin Tensip Tutanağı-558
 • Kayyım Tayini İlişkin Tensip Tutanağı-559
 • Kat Mülkiyeti-Eski Hale Getirme Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-560
 • -Derneğin- Kendiliğinden Dağılmış Sayılmasının Tespiti İlişkin Tensip Tutanağı-562
 • Kira -Kira Parasının Tesbiti İstemli--564
 • Kira -Uyarlama İstemli- Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-565
 • Kira Tespiti Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-566
 • Kiralananın Tahliyesi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-567
 • Kıymet Takdirine İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-569
 • Kooperatif -Genel Kurulun Yenilenmesi Talepli- Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-570
 • Menfi Tespit Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-572
 • Menfi Tespit ve Senet İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-574
 • Men-i Müdahale Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-576
 • Men-i Müdahele Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-578
 • Mirasçılık Belgesi İstemi -Karar Tensibi- Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-580
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-582
 • Mirasın Reddinin İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-584
 • Mülkiyetin Tespiti Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-585
 • Ortaklığın Giderilmesi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-586
 • Ortaklığın Giderilmesi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-588
 • Önalım Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-590
 • Reddi Miras Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-592
 • Senet İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-593
 • Tahliye Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-595
 • Taksimin Bozulması Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-596
 • Tapu İptali ve Tescili Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-598
 • Tapu İptali ve Tescili Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-600
 • Tapu Kaydının Düzeltilmesi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-602
 • Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-604
 • Tazminat -Taşınmaza ilişkin- Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-605
 • Tazminat -Trafik Kazası Nedeniyle- Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-607
 • Tereke Tensip Tutanağı-609
 • Tereke Davasına -Yetkisizlik- ilişkin tensip tutanağı-611
 • Tereke Tespiti Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-612
 • Tereke Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-613
 • Tereke Davasına İlişkin Tensip Tutanağı-615
 • Tereke Davası Tensip Tutanağı-616
 • Vesayet -Vasiliğin Bırakılması- Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-619
 • Vesayet Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-620
 • Vaseyat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-622
 • Vaseyat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-623
 • Vasiyetname Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-624
 • Vasiyetname Açılması-625
 • Vasiyetnamenin Açılması Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-626
 • Velayet Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-627
 • Veraset Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-629
 • Vesayet Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-630
 • Vesayet -Satışa İzin- Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-631
 • Vesayet -Satışa İzin- Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-632
 • Vesayet Davası Tensip Tutanağı-633
 • Zilyetliğe Vaki Tecavüzün Önlenmesi Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-635
 • MÜZEKKERELER-637
 • Çek İptali davasında İlan üst yazısı müzekkeresi-637
 • Çek İptalinde İlan-638
 • Kayyım Tayinde Tapu Kaydı İsteme-639
 • Kayyım Tayinde Adres Araştırması-640
 • Senet İptali Davasında İlan Üst Yazısı Müzekkeresi-641
 • Senet İptali İlan Yazısı-642
 • Tereke Davasında İlan-643
 • TÜKETİCİ MAHKEMESİ-644
 • Alacak Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-644
 • Alacak Davası Tensip Tutanağı-645
 • Ayıplı Mal Davası Tensip Tutanağı-646
 • Hakem Kurulu Kararına İtirazı Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-647
 • İtirazın İptali Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-648
 • Menfi Tespit Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-649
 • Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-650
 • Talimat Tensip Tutanağı-651
 • Tapu İptali ve Tescil Davası Tensip Tutanağı-652
 • Tazminat Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-653
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararına İtiraz Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-654
 • Tüketicinin Açtığı Menfi Tespit Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-656
 • Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı Talebine İlişkin Tensip Tutanağı-658
 • Yenileme Tensip Tutanağı-659
 • Yenileme Tensip Tutanağı-660
 • VERGİ MAHKEMESİ-661
 • Bağlantı Kararı-661
 • Emlak Vergisine İlişkin Ara Karar-663
 • Hasım Düzeltim Kararı-664
 • Hasım Kararı-665
 • Naip Üyeye Yetki Verilmesi Ara Kararı-666
 • Kavram Dizini-667

 


Detaylı Aramaya Git


Yeni
Üye Kayıt
Kullanıcı Adımı
Şifremi Hatırlat!


Tıklayın
Size Telefon Açalım

Müşteri Hattımız
+90 312 231 1794
Tıklayın ARAYALIM